Kastamonu ve Ekoturizm | Uğurlu Konakları

Kastamonu ve Ekoturizm

İlk kez 1992’de Rio Dünya Çevre Zirve’sinde ortaya atılan “Ekoturizm” kavramı, 2002 yılında Kanada’nın Quebec kentinde yapılan “Dünya Ekoturizm Zirvesi”nde, tüm ülkelerin benimsediği ortak bir tanıma kavuştu. Buna göre ekoturizm, “yeryüzünün doğal kaynaklarının sürdürülebilirliğini güvence altına alan, bunun yanısıra yerel halkların ekonomik kalkınmasına destek olurken, sosyal ve kültürel bütünlüklerini koruyup gözeten bir yaklaşım ya da tavır” olarak benimsendi.

Bu tanım, ekoturizmi sadece doğa turizmi kalıplarının içine hapsetmeyip, daha bütünsel ve çevreci bir yaklaşımı getirmektedir. Ancak, ekoturizmin, özü gereği, büyük ölçüde “doğada yapılan turizm türlerini” kapsadığı da bir gerçektir.

Kastamonu ilimiz, Dünya doğal mirası içinde önemli bir yer tutan Küre Dağları’nın önemli bir bölümünü kapsamaktadır. ( bir kısmı da Bartın ili sınırları içinde kalmaktadır ) Bu nedenle, Küre Dağları’nın kalbindeki konumuyla, ülkemiz doğal yaşamı açısından çok önemli bir noktadadır.

Kastamonu’nun Pınarbaşı İlçesi sınırları içinde bulunan Küre Dağları Milli Parkı, barındırdığı zengin orman varlığı, endemik bitki türleri ve zengin faunasıyla, sadece ülkemizin değil, dünyanın da korunması gereken en önemli sıcak bölgelerinden biridir. Bölgenin sahip olduğu, şelale, mağara ve kanyon gibi değerler, doğa, dinlenme, fotoğraf, macera, mağara, dağcılık, avcılık, flora-fauna turizmi gibi turizm türleri için sayısız imkanlar sunmaktadır.

Bu yörenin en önemli şanslarından biri de, sanayi, çirkin yapılaşma ya da turizm eliyle bozulmamış, saf ve doğal, sosyal ve fiziki dokudur.

Küre Dağları Milli Parkı 2012 yılında Avrupa’da seçkin korunan alanları simgeleyen PAN Parks sertifikasını almaya hak kazanmıştır ve WWF’nin 3. millenyuma girerken başlattığı, “Yaşayan Gezegenler Kampanyası” çerçevesinde “Türkiye’nin dünyaya armağanı” olarak kabul edilmiştir.

Bu alan, 2 zona ayrılmaktadır:

A- Milli Park: 

Mutlak koruma zonu
Rekreasyon zonu
Rehabilitasyon zonu

B- Tampon Alanlar:

1-Yaban hayatı koruma zonu
2-Av yönetimi zonu
3-Peyzaj koruma zonu
4-Ekolojik koruma zonu

Küre Dağları Milli Parkı’nda mutlak koruma zonu dışında kalan alanlarda, doğa turizmi yapılabilmekte, ancak konaklama yapılmamaktadır. Köy evlerinde ve günübirlik tesislerde yeme-içme, vd. ihtiyaçlar giderilebilir. Konaklama için, Milli Parka en yakın Azdavay, Pınarbaşı gibi merkezlerin tercih edilmesi önerilir. Bu bölgede yapacağınız her türlü gezi için, yerel yetkililere haber vermeniz ve mümkünse Pınarbaşı’nda Milli Parklar yetkililerine ya da Belediyeye danışmanız ve yerel Ekoturizm Derneği tarafından eğitilmiş yerel rehberlerden yararlanmanız önerilir.

Küre dağları dışında, Kastamonu’nun Ilgaz Dağları, eşsiz ve bakir sahilleri ve yayaları da, ekoturizm için sayısız imkânlar sunmaktadır.

Konak İşletmemizin kurucuları, aynı zamanda Türkiye Ekoturizm ve Sürdürülebilir Turizm Derneği’nin kurucularıdır. Merkezi İstanbul’da olan derneğimiz, 2013 yılı itibariyle Kastamonu şubesini açmıştır.

Uğurlu Konağımızın bünyesinde bulunan dernek merkezimiz, misafirlerimize Kastamonu’nun Ekoturizm potansiyeli ve değerleri hakkında bilgi vermeye hazırdır.